main page

Artykuły


Pełne teksty artykułów w formacie pdf.

Pełne teksty artykułów w formacie pdf dostępne są na Portalu Czasopism Naukowych.


Ze względu na wysokie koszty przygotowania oraz wydruku artykułów na łamach Czasopisma Technicznego przyjęto, że w ramach jednej opłaty konferencyjnej możliwa jest publikacja tylko jednego artykułu, każdy następny artykuł wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 350 zł. Mamy nadzieję, że te warunki przyjmą Państwo ze zrozumieniem.

Autorzy, których celem jest umieszczenie artykułu w Czasopiśmie Technicznym Politechniki Krakowskiej proszeni są o przesyłanie artykułów tylko w wersji angielskiej. Proszę uprzejmie zwrócić uwagę, że od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim, w związku z tym nie będą przyjmowane artykuły w polskiej wersji językowej.

Wytyczne dla autorów artykułów
Wzór artykułu

Artykuły przyjęte na konferencję będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych, natomiast artykuły które przejdą pomyślnie etap podwójnego recenzowania zostaną zamieszczone na łamach Czaspisma Technicznego Politechniki Krakowskiej (6 punktów wg listy MNSzWiT). Wybrane artykuły będą drukowane także na łamach czasopisma "Izolacje".

Conference Bureau:

Cracow University of Technology
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
phone. +48 12 628-23-97
fax +48 12 628-20-25
e-mail: energodom@energodom.eu