strona główna

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ENERGODOM 2014_

Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię

KRAKÓW - Politechnika Krakowska, 10-12 września 2014 


Patronat honorowy

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Prezydent Krakowa


Marszałek Województwa Małopolskiego
Pod auspicjami

 • JM Rektora Politechniki Krakowskiej
  Prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka
 • Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
  Prof. dr hab. inż. Tadeusza Tatary

 • Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie
 • Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN
 • Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
  Oddział Małopolski w Krakowie • Główny sponsor


  Sponsorzy

  Patronat medialny

Skontaktuj się z nami

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. +48 12 628-23-97
fax +48 12 628-20-25
e-mail: energodom@pk.edu.pl