main page

KOMITET NAUKOWY

 • Boris Bielek, Bratislava - Słowacja
 • Mark Bomberg, Syracuse - USA
 • Wacław Celadyn, Kraków - Polska
 • Dorota Chwieduk, Warszawa - Polska
 • Pavol Durica, Źilina - Slovakia
 • Dariusz Gawin, Łódź - Polska
 • Dusan Katunsky, Kosice - Słowacja
 • Piotr Klemm, Łódź - Polska
 • Halina Koczyk, Poznań - Polska
 • Elżbieta Kossecka, Warszawa - Polska
 • Hartwig Künzel, Holzkirchen - Niemcy
 • Wiesław Ligęza, Kraków - Polska
 • Antoni Malinowski, Lviv - Ukraina
 • Wojciech Marks, Warszawa - Polska
 • Henryk Nowak, Wrocław - Polska
 • Aleksander Panek, Warszawa - Polska
 • Jerzy A. Pogorzelski, Białystok - Polska
 • Jan Radoń, Kraków - Polska
 • Tomasz Kisilewicz, Kraków - Polska - przewodniczącyConference Bureau:

Cracow University of Technology
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
phone. +48 12 628-23-97
fax +48 12 628-20-25
e-mail: energodom@energodom.eu