main page

Opłata konferencyjna

Opłata przed 1 czerwca 2014: 650,- zł
Opłata po 1 czerwca 2014: 800,- zł

DANE DO PRZELEWU KRAJOWEGO:

Nazwa i adres odbiorcy:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Rachunek w PLN:
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340

Nazwa i adres banku:
Bank BPH S.A.
ul. Kielecka 2
31-526 Kraków
POLAND

Tytuł przelewu (WAŻNE):
ENERGODOM 2014, Imię i Nazwisko uczestnika
Ze względu na wysokie koszty przygotowania oraz wydruku artykułów na łamach Czasopisma Technicznego przyjęto, że w ramach jednej opłaty konferencyjnej możliwa jest publikacja tylko jednego artykułu, każdy następny artykuł wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 350 zł. Mamy nadzieję, że te warunki przyjmą Państwo ze zrozumieniem.


Opłata konferencyjna pokrywa koszt:

  • wydawnictw konferencyjnych
  • dostępu do programu naukowego
  • przerwy kawowe (6x)
  • obiady (3x)
  • uroczysta kolacja
  • atrakcje turystyczne
Conference Bureau:

Cracow University of Technology
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
phone. +48 12 628-23-97
fax +48 12 628-20-25
e-mail: energodom@energodom.eu