main page

Tematyka Konferencji ENERGODOM 2014


Temat przewodni konferencji ENERGODOM 2014:
Budownictwo ZERO i niemal-ZEROENERGETYCZNE
- termomodernizacja istniejących zasobów


Konferencja ENERGODOM od lat stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń dla wszystkich zajmujących się problematyką budownictwa energooszczędnego oraz prezentacji wyników aktualnie prowadzonych prac naukowych z tego zakresu. Oczekuje się, że uczestnicy konferencji z Europy i innych krajów świata zaprezentują jaki jest stan wiedzy w tym zakresie, wskazując zarówno zalety jaki i wady stosowanych rozwiązań, stopień ich społecznej akceptacji oraz uwarunkowania ekonomiczne. Przewodnim hasłem w roku 2014, podobnie jak poprzednio, będą promowane przez władze UE budynki o zerowym i niemal zerowym zużyciu energii a także sposób dostosowania do takich wymagań budynków istniejących. W Europie Środkowej znaleźć można ogromną ilość słabo izolowanych i gęsto zaludnionych budynków wielkopłytowych, które jeszcze przez następne dekady stanowić będą istotną część naszych zasobów budowlanych.

Aby uzyskać wysoką efektywność energetyczną technika projektowania budynków zero-energetycznych musi odejść daleko od powszechnych standardów projektowania. Perspektywa wdrożenia postanowień dyrektywy europejskiej, a także konieczność szybkiego podwyższenia standardu energetycznego budynków istniejących, a nie tylko nowowznoszonych wymagają spójnych i rozległych działań, nowej świadomości od inwestorów, projektantów i wykonawców.Główne wątki tematyczne konferencji ENERGODOM 2014:

  • Budownictwo niskoenergetyczne, jako element strategii zrównoważonego rozwoju
  • Rewitalizacja i termomodernizacja budynków istniejących
  • Materiały i systemy budowlane
  • Komputerowe wspomaganie projektowania (pod auspicjami IBPSA)
  • Odnawialne źródła energii i magazynowanie energii
  • Energooszczędne instalacje, niskoenergetyczne budynki inteligentne
  • Pozyskiwanie danych pomiarowych, badania laboratoryjne i in-situConference Bureau:

Cracow University of Technology
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
phone. +48 12 628-23-97
fax +48 12 628-20-25
e-mail: energodom@energodom.eu