main page

TERMINARZ • Rozpoczęcie przyjmowania streszczeń
  10 października 2013

 • Zakończenie przyjmowania streszczeń
  30 listopada 2013

 • Akceptacja streszczenia
  15 grudnia 2013

 • Rozpoczęcie nadsyłania referatów
  15 grudnia 2013

 • Zakończenie nadsyłania referatów
  28 luty 2014

 • Recenzje referatów
  marzec-kwiecień 2014

 • Ostateczny termin nadsyłania skorygowanych referatów
  31 maja 2014

 • ENERGODOM 2014
  10-12 września 2014Conference Bureau:

Cracow University of Technology
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
phone. +48 12 628-23-97
fax +48 12 628-20-25
e-mail: energodom@energodom.eu