main page

XIV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ENERGODOM 2022

Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię

KRAKÓW - Politechnika Krakowska, 15-17 września 2022Patronat honorowy

  • JM Rektor Politechniki Krakowskiej
  • Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej

Sponsorzy
Patronat medialny

Organizator konferencji

Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika KrakowskaKomitet organizacyjny

Katarzyna Nowak - przewodnicząca
Aleksander Byrdy - z-ca przew.
Michał Kołaczkowski - sekretarz
Jacek Dębowski
Bartłomiej ZiarkoPolitechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. +48 12 628-23-97
e-mail: energodom@energodom.euBiuro konferencji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. +48 12 628-23-97
e-mail: energodom@energodom.eu