main page

Komitet naukowy


 • dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK, Politechnika Krakowska - Przewodniczący
 • dr inż. Mark Bomberg, Research Profesor at Clarkson University
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska, prof. PW
 • prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn, Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  w Szczecinie
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, Politechnika Łódzka
 • dr inż. Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej
 • dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ
 • dr hab. inż. Irena Ickiewicz, prof. PB
 • dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk, Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Katarzyna Klemm, prof. PŁ
 • dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, prof. PŁ
 • prof. dr hab. inż. Halina Koczyk, Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. arch. Sabina kuc, Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Lech Lichołai, Politechnika Rzeszowska
 • dr hab. inż. Piotr Lis, prof. PCz
 • prof. dr hab. inż. Antoni Malinowski, Politechnika Lwowska
 • dr hab. inż. Andrzej Marynowicz, prof. PO
 • prof. dr hab. inż. Henryk Nowak, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jacek Nurzyński, prof. ITB
 • dr hab. inż. Michał Piasecki, prof. ITB
 • dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO
 • prof. dr hab. inż. Jan Radoń, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. UTP
 • dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał, Politechnika OpolskaBiuro konferencji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. +48 12 628-23-97
e-mail: energodom@energodom.eu