main page

Opłaty konferencyjne


600 zł - udział jako autor prezentacji
500 zł - udział jako współautor lub bez prezentacji

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • koszty uczestnictwa w obradach
  • dostęp do materiałów konferencyjnych (w wersji elektronicznej)
  • wyżywienie w czasie Konferencji (obiady i poczęstunek w przerwach kawowych)
  • udział w uroczystej kolacji.

W ramach jednej opłaty Uczestnik może wygłosić maksymalnie 2 prezentacje.
W przypadku zespołu Autorów, co najmniej jeden z Autorów musi wziąć udział w Konferencji.
Opłata nie obejmuje kosztów delegacji i noclegów.
Konto bankowe


Wpłaty prosimy kierować na konto:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 (Alior Bank)
Tytuł przelewu: Energodom 2022 – imię i nazwisko UczestnikaBiuro konferencji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. +48 12 628-23-97
e-mail: energodom@energodom.eu